Шинэ мэдээ
Wikimon tweet
 • Retweet (144)
 • Retweet (136)
 • Retweet (99)
 • Retweet (71)
 • Retweet (51)
 • Retweet (51)
 • 06-22 14:34
  Retweet (31)
 • 06-22 19:54
  Retweet (20)
 • 06-22 20:08
  Retweet (14)
 • 06-22 15:09
  Retweet (14)
 • Retweet (11)
 • 06-22 23:06
  Retweet (4)
 • Retweet (4)
 • 06-23 06:37
  Retweet (3)
 • 06-23 05:56
  Retweet (3)
 • Retweet (3)
 • Retweet (3)
 • 06-23 23:49
  Retweet (2)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
Фото
 • Бүх хүүхдэд ялгахгүй өгөх хэрэгтэй
 • Шаардлагатай байгаа хүүхдүүдэд л өгөх нь зөв.
 • Авах хүсэлт гаргасан гэр бүлүүдэд өгөх хэрэгтэй
Та ”Хүүхдийн мөнгө”-ийг бүх хүүхдэд өгөхийг дэмжиж байна уу? судалгааны үр дүн
Ачаалж байна ...