Шинэ мэдээ
Wikimon tweet
 • Retweet (96)
 • Retweet (30)
 • Retweet (13)
 • Retweet (12)
 • Retweet (8)
 • Retweet (5)
 • Retweet (4)
 • Retweet (3)
 • 06-23 22:52
  Retweet (3)
 • Retweet (2)
 • Retweet (2)
 • Retweet (2)
 • 06-23 22:57
  Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • 06-23 22:56
  Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
Фото
 • Бүх хүүхдэд ялгахгүй өгөх хэрэгтэй
 • Шаардлагатай байгаа хүүхдүүдэд л өгөх нь зөв.
 • Авах хүсэлт гаргасан гэр бүлүүдэд өгөх хэрэгтэй
Та ”Хүүхдийн мөнгө”-ийг бүх хүүхдэд өгөхийг дэмжиж байна уу? судалгааны үр дүн
Ачаалж байна ...