10.26, Sunday
-11
Санал асуулга
Өвөл утаа багасах уу?
  • Багасна
  • Үгүй
  • Бага зэрэг
  • Хэлж мэдэхгүй